Schoorsteenvegen

Wij zijn reeds jarenlang specialist in het reinigen van schoorsteenkanalen. Hiervoor wordt de schouw, naargelang de situatie, van onderaan of via het dak geveegd. Het roet moet steeds kunnen worden weggenomen onderaan de schouw via de kachel of via een roetschuif.

Onze vakmensen vegen de schouw en nemen het roet weg.

De schouw wordt geïnspecteerd op eventuele verstoppingen en u ontvangt een attest voor de brandverzekering.

TIP: Sommige verzekeraars geven korting op uw brandverzekering als u een jaarlijks attest kan voorleggen.

Het onderhoud en nazicht van uw schoorsteen is heel belangrijk vermits de schoorsteen de verbrandingsgassen afvoert. Als de schoorsteen niet naar behoren functioneert kan dit nadelig zijn voor het rendement van uw verwarmingstoestel. Erger nog, als er zich een verstopping (door een vogelnest e.d.) voordoet of als er pekafzetting is kan dit leiden tot CO- vergiftiging of een schouwbrand.

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat uw schoorsteen elk jaar geveegd wordt bij verwarmingsinstallaties met mazout, hout en kolen.

Verwarmingsinstallaties op gas veroorzaken geen roetafzetting in de schouw. Hierbij is het echter wel aangewezen om elke 2 jaar uw schoorsteen te laten nakijken op verstoppingen (afkomstig van bijvoorbeeld stenen of vogelnesten).

Wanneer een schoorsteen regelmatig wordt geveegd blijft de binnenwand glad en kan de rook zonder al te veel turbulentie (werveling) door de schoorsteen omhoog. Zit er echter veel aanslag in de schoorsteen dan onstaan er veel wervelingen waardoor de houtrook minder makkelijk door de schoorsteen omhoog kan. Hierdoor neemt de trek van de schoorsteen af.Naast minder trek neemt ook de kans op schoorsteenbrand toe wanneer de schoorsteen vervuild raakt.

Globotech wil graag cookies gebruiken om informatie op uw computer op te slaan. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en die producten en diensten aan te bieden die u volgens ons kunnen aanbelangen. Een van die cookies is essentieel om bepaalde delen van de site te laten werken en werd reeds toegestuurd. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar bepaalde onderdelen van de site werken dan mogelijk niet correct. Meer informatie over online gedragspubliciteit of de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt verwijderen, vindt u in ons cookiebeleid.